Liposukcija

Liposukcija je postala jedan od najpoznatijih zahvata estetske hirurgije, odmah nakon ugradnje silikona i podizanja gluteusa.

Liposukcija, kao što sama reč kaže LIPO (mast) i SUKCIJA (isisavanje) predstavlja sukciju masnog tkiva i naslaga sa odredjnih delova tela gde postoje depoziti masti kako bi se ono preoblikovalo do oblika kakav dogovore lekar i pacijent pre same intervencije. Mogu je raditi kako žene tako i muškarci. U poslednje vreme imamo sve više muških pacijenata koje dolaze na POLID (post liposukcijska limfna drenaža) za koju jedini u Vojvodini imamo sertifikat za rad. To je specijalna limfna drenaža iz grupe MEDICINSKIH limfnih drenaža, namenjena isključivo za REHABILITACIONI post-operativni tok nakon LIPOSUKCIJE.POLID – Limfna drenaža nakon liposukcije.

.

Post-liposukcijska limfna drenaža je OBAVEZA nakon svake liposukcije. Dakle, ne klasična medicinska limfna drenaža već ciljano POLID. Zbog više kompleksnih situacija koje nastaju ispod  kože nakon invanzivne sukcije masti gde kanila svakim ubodom u telo usled ML čupa i usisava iz vašeg tela i delove krvnih sudova, delove limfnih kanala, delove raznih tkiva na koja naidje, što za posledicu ima stvaranja limf edema, formiranja jezeraca limfne, uspostavljanja novih limfnih magistrala, neutralisanje mikrofizbornih tkiva u sukcijskih dzepovima, regulacije pritiska limfe, ovaj oblik medicinske limfne drenaže (POLID – POST LIPOSUKCIJSKA LIFMFNA DRENAŽA) po zakonu vam smeju izvoditi isključivo fizioterapueti sa završenim HILD/ONCO edukacijama, kakvu mi imamo jedini u Vojvodini. Ovo nisu kozmetičarske masaže (relaks, antistres, vulkansko kamenje, topla čokolada , da ih mogu raditi kurs maseri . Ovo je ozbiljna priča koju vi koji planirate liposukciju morate shvatiti ozbiljno.

Važno je da znate da se liposukcija ne koristi za uklanjanje ukupnog viška telesne težine, već je njena indikacija prvenstveno preoblikvanje odredjenih regija na telu.

KANDIDATI ZA LIPOSUKCIJU

Liposukcija je naročito dobra za pacijente koji imaju relativno normalnu težinu ali imaju izraženu količinu masnog tkiva u predelu stomaka, butina ili nekog drugog dela tela, tako da izgledaju disproporcijalno. Liposukcija je često jedini način da se oni eliminišu.

Idealan kandidat za liposukciju je mlada, relativno vitka osoba sa lokalizovanim masnim naslagama i zategnutom kožom.

Prosečno idealan kandidat za liposukciju je osoba između 30 do 45 godina i težinom 5 do 10 kilograma iznad idealne i izvestan stepen olabavljenosti kože.

Najmanje idealan kandidat je obično osoba preko 35 godina, koja ima preko 20 kilograma iznad idealne težine, sa ožiljcima, strijama, ptozom zadnjice i izraženom opuštenom kožom.

KAKO SE RADI LIPOSUKCIJA 

Liposukcija se najčešće izvodi u opštoj ili u lokalnoj anesteziji uz intravensku sedaciju u zavisnosti od površine koja se tretira.

Trenutno su kod nas aktuelna tri tipa liposukcije :
1. Sukciono-asistirana lipoplastika (suction-assisted lipoplasty)
2. Snažno-asistirana lipoplastika (power-assisted lipoplasty)
3. Ultrazvučna asistirana lipoplastika (ultrasound-assisted lipoplasty).

Suština procedure jeste da aspiraciona kanila različitih veličina , dužina I oblika penetrira u regije sa depozitom masti I uz pomoć vakuma ( isisnika) ona kida I čupa masne naslage I izvlači ih iz tela. Delovi tih tkiva koji su isisani kasnije se nose na histopatološku analizu. Pre nego što počne sukcija tkiva, u masnim regijama se impelmentira odredjena supstanca koja ima za cilj da potpomogne lakše razbijanje masnih naslaga a onda kanila ( usisnik ) preuzima ulogu.

OPORAVAK POSLE LIPOSUKCIJE

Nakon liposukcije neophodno je nositi odgovarajući steznik koji pomaže skupljanju i pravilnom prirastanju kože. Oporavak kod liposukcije varira od osobe do osobe. Prva dva-tri dana nakon intervencije , prilikom ustajanja iz kreveta može doći do blagih vrtoglavica jer ste uz masne naslage izgubili i nešto krvi i limfe . Treba da se ograničite na one kratke periode lakših aktivnosti u toku prvih 7 dana.

                        Post-liposukcijska limfna drenaža POLID

STROGO SE ZABRANJUJE uzimanje aspirina ili nekih antiinflamatornih lekova i netreba da pušite u toku prvih 7-10 dana.

Prvo previjanje će biti nakon dva do tri dana. Upečatljivo će biti prisustvo hematoma ( modrica) i otoka. Otok obično počinje da se povlači nakon sedmog ili osmod dana a totalno povlačenje otoka kod naših pacijentkinja trajalo je I do mesec dana. Hematomi traju od tri nedelje pa i duže. Ovde takođe može postojati utrnulost u nekim regijama koja traje i nekoliko nedelja pre nego što se vrati ponovan normalan osećaj. Imali smo par slučajeva naših pacijentkinja da im se osećaj nikada nije vratio u regijama gde je radjena sukcija masti, ali one su u jako malom procentu . Ukoliko su korišćeni konci oni se obično uklone desetog dana nakon operativnog zahvata.

.

KADA KRENUTI NA POST-LIPOSUKCIJSKU LIMFNU DRENAŽU?

Na POLID se kreće od petog do sedmog dana, maksimalno desetog dana, nakon hiruške intervencije. To uglavnom zavisi od hirurga do hirurga jer neki hirurzi nam šaslju svoje pacijente odmah nakon prvog previjanja ( nakon 3 dana ), a opet neki drugi nam šaslju svoje pacijente tek nakon skidanaj konaca ( 9-10 dan ) . Dakle, skidanje konaca je gotovo pa zadnji dana kada je idelano krenuti na POLID. Potrebno je da nas pozovete da kažete kada ste i gde radili liposukciju i od tog trenutka Vi se u našem Fizio centru Dunavski smatrate kao prioritetan pacijent a to znači da ste u odabiru termina medju prvima jer se postliposukcijske limfne drenaže moraju raditi svaki dan minimum 10-15 dana u zavisnosti od otoka, brzine neutralisanja limfedema , neutralisanja mikrofibronih tkiva I drugih anatomsko – fizioloiških činilaca.

U mnogim slučajevima se možete vratiti normalnim aktivnostima u tokudve do tri nedelje (nekada i u brže) i započeti sa nekim oblikom vežbanja neposredno nakon toga. Aktivnije vežbanje se preporučuje nakon oko 3 nedelje u zavisnosti od brzine opravka. Vreme za potpuni oporavak zavisi od obima operativnog zahvata.

Produženi otoci i retencija vode nekada mogu da zamaskiraju dobijene rezultate. Tako da nekada može proći period od šest nedelja da bi dobili pravi rezultat liposukcije. Prirodno je da se svaki dan gledate u ogledalu, vidite gomilu neravnina ali usled POLID limfnin drenaža te nepravilnosti nestaju.

Rezultati liposukcije će biti trajni ukoliko održite postoperativnu težinu. Ukoliko dobijete na težini masno tkivo se akumulira podjednako, a ne u regijama koje su bile problematične.

.